PRIVACYVERKLARING

voizXL verzamelt, verwerkt en slaat persoonsgegevens op van haar klanten waaronder naam, telefoonnummers die gebeld zijn of waardoor de klant is gebeld, email adres van de klant, ingesproken voicemails en in sommige gevallen het bankrekeningnummer van de besloten vennootschat, VOF of eenmanszaak.

Het doel van het opslaan van deze gegevens is:

  • Deze beschikbaar te stellen voor de klant
  • De klant te kunnen mailen
  • De contracthouder te kunnen factureren en incasseren.

voizXL zal de gegevens enkel aan anderen dan aangegeven derden verstrekken indien zij daartoe op wettelijke gronden verplicht is.

Beveiliging gegevens en bewaartermijnen
voizXL zal ervoor zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en adequaat worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging of onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden of zover dit noodzakelijk is vanwege wettelijke verplichtingen of voor het oplossen van eventuele geschillen.

Uw rechten
U hebt het recht om inzage te krijgen in de gegevens die voizXL over u (heeft) verzamelt en om deze te rectificeren, aan te vullen of verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt een mail sturen met uw verzoek onder vermelding van uw naam en adres aan support@voizxl.nl. voizXL zal binnen 4 weken reageren op uw verzoek of bezwaar.

Klachten
Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw gegevens door ons kunt u een mail sturen naar support@voizxl.nl. Wij zullen binnen 4 weken reageren. Indien u ontevreden bent over de afhandeling kunt u naar de rechter gaan. Lees op de website van de autoriteit persoonsgegevens meer over klachtafhandeling (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens)

Wijzigingen
voizXL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacy Statement worden hier gepubliceerd. Indien u vragen heeft over de Privacyverklaring, neemt u dan contact op met:

voizXL BV
Computerweg 6
3542DR Utrecht
0346-583091
support@voizxl.nl