voizXL stelt de informatie op deze website met zorg samen, uitsluitend om u een eerste algemene indruk te geven over onze organisatie en de vele mogelijkheden welke voice over IP te bieden heeft. Hoewel de informatie op deze website met zorg wordt samengesteld, wil dat niet per definitie zeggen dat deze informatie altijd volledig of juist is. De website is niet bedoeld om zelfstandig beslissingen te nemen aangaande uw telecomoplossingen, daarvoor raden wij u altijd een gesprek met een specialist aan. Wij sluiten dan ook alle aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, hoe dan ook, ontstaan door het gebruik van deze website. Vindt u dat er onjuiste informatie is opgenomen of mist u belangrijke informatie, die u op deze website opgenomen wilt zien, dan kunt u ons dat via ons contactformulier laten weten.

Aansprakelijkheid

voizXL garandeert niet dat de website zonder onderbreking functioneert. Aansprakelijkheidstellingen tegen voizXL inzake schade ontstaan door het gebruik van, via deze website, beschikbaar gestelde informatie, inclusief incomplete of onjuiste informatie, zal worden afgewezen zolang er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de kant van voizXL. voizXL aanvaardt nadrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van de website met het risico dat o.a. defecten, virussen en andere onvolkomenheden of verlies van gegevens kunnen ontstaan. Alle aanbiedingen op deze website zijn ter informatie en aldus niet bindend en zonder verplichting. voizXL behoudt zich het recht voor gedeeltes van pagina’s of de gehele website te wijzigen en de uitingen hierop uit te breiden, te verwijderen of de uitingen tijdelijk of definitief te beëindigen, zonder afzonderlijke aankondiging.

Verwijzingen en links

voizXL is niet verantwoordelijk voor enige inhoud van links of verwijzingen vanuit deze website, tenzij voizXL de volledige wetenschap heeft van de illegale inhoud van deze sites en de technische mogelijkheden heeft deze pagina’s te blokkeren voor de bezoekers. voizXL verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het opnemen van de gelinkte websites er geen illegale inhoud aanwezig was op deze sites. voizXL heeft geen invloed op de huidige of de toekomstige informatie van de gelinkte websites of andere verwijzingen. voizXL neemt uitdrukkelijk afstand van de gewijzigde inhoud van de gelinkte websites na opname in deze website. Het is raadzaam om te allen tijde de geboden informatie van externe partijen te verifiëren. Mocht enige schade ontstaan uit het gebruik van deze gelinkte websites dan is slechts de beheerder van deze gelinkte websites verantwoordelijk en niet diegene die de link naar deze websites heeft geplaatst. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen op deze website. Het is niet toegestaan te linken naar de website van voizXL zonder schriftelijke toestemming vooraf van voizXL.

Copyright

Het is niet de bedoeling van voizXL om enig materiaal, zoals afbeeldingen, geluidsfragmenten, videoboodschappen en teksten te gebruiken waarop copyright rust, maar slechts materiaal te gebruiken dat is geproduceerd door voizXL, dan wel objecten waarop geen copyright rust of waarvan het copyright is verkregen. Waar dit niet mogelijk was, is het copyright van het onderhavige object aangegeven. Het copyright voor het materiaal dat geproduceerd is door de beheerder is vastgelegd. Reproductie of gebruik van objecten zoals afbeeldingen, geluidsfragmenten, videoboodschappen of elektronische en/of geprinte teksten, zonder schriftelijke toestemming van voizXL vooraf, is niet toegestaan.

Privacy reglement

Persoonlijke of zakelijke informatie (e-mails, namen, adressen) verkregen van bezoekers op deze website zijn slechts voor intern gebruik en zullen niet aan derden worden doorgegeven. Deze website en alle op de website gepubliceerde informatie is gericht op het Nederlands publiek en handelt volgens de Nederlandse wetgeving. Eventuele geschillen die ontstaan in verband met de website en de daarop gepubliceerde informatie dienen te worden beoordeelt door de Nederlandse rechter die bij uitsluiting hiertoe is bevoegd.

Juridische geldigheid van deze disclaimer

Indien gedeeltes of individuele termen van deze verklaring niet correct zijn of juridisch onjuist zijn zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige artikelen van deze disclaimer. Door gebruik van de website, het bekijken hiervan alsmede het gebruiken van de hierop aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de inhoud van de disclaimer.