De Telecommunicatiewet (Tw) is en wordt aangepast naar aanleiding van de European Electronic Communications Code (EECC, ook wel Telecomcode genoemd).

Het wetsvoorstel Implementatie Telecomcode is op 21 juni 2021 bij de Tweede Kamer ingediend. Het is de grootste herziening van telecomwetgeving van de afgelopen 10 jaar. voizXL informeert u over welke impact dat voor u als klant heeft.

Bij een overstap van aanbieder en in een aantal andere gevallen heb je als abonnee het recht om je telefoonnummer(s) te behouden. Om dit mogelijk te maken hebben telecomaanbieders actief op de Nederlandse markt in COIN-verband afspraken gemaakt. Op deze website informeren we u over de mogelijkheden om uw telefoonnummer(s) te behouden.

Wanneer kunt u uw nummer(s) behouden?

Nummerbehoud is mogelijk in de volgende situaties:

  1. U stapt over van aanbieder per contract eind datum (standaardsituatie). Uw nieuwe aanbieder zegt uw huidige contract(en) voor u op.
  2. U stapt over van aanbieder met voortijdige beëindiging van uw contract. Uw nieuwe aanbieder zegt uw huidige contract(en) voor u op.
  3. Na de beëindiging van uw contract, indien u een (nieuw) contract sluit of heeft gesloten met dezelfde of een andere aanbieder. Dit kan tot ten minste één maand na de wijziging of beëindiging van uw contract.
  4. U wilt uw telefoonnummer(s) behouden zonder beëindiging van uw contract. Dit kan indien u een (nieuw) contract sluit of heeft gesloten met een andere aanbieder.

Een bijzondere situatie is een verhuizing (adreswijziging) binnen uw netnummergebied. In deze situatie kunt u uw vaste telefoonnummer(s) behouden. U kunt hier controleren welk netnummergebied hoort bij uw oude en nieuwe adres.

Hoe werkt nummerbehoud?

Nummerbehoud vraagt u aan bij uw nieuwe aanbieder. Uw nieuwe aanbieder zorgt er vervolgens voor dat u uw telefoonnummer(s) binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek wordt overgedragen en geactiveerd. De overdracht vindt plaats op de datum die u met uw nieuwe aanbieder overeen bent gekomen. Zo blijft u gewoon bereikbaar op uw telefoonnummer(s).

Nummerbehoud in combinatie met een overstap

Bij een overstap naar een andere aanbieder kunt u uw telefoonnummer(s) behouden (situaties 1 en 2). Uw nieuwe aanbieder zegt in dit geval uw huidige contract(en) voor u op.

Indien u overstapt met een bundel van telecomdiensten dan kunt u gebruik maken van de overstapservice. Bij gebruik van de overstapservice zegt uw nieuwe aanbieder uw huidige contract(en) voor uw op. Meer informatie over de overstapservice vindt u hier:
overstapservice zakelijk

Stapt u over met alleen een telefoniedienst en wilt u uw telefoonnummer(s) blijven gebruiken, geef dit dan aan bij uw nieuwe aanbieder. Uw nieuwe aanbieder zegt uw huidige contract(en) voor u op. Meer informatie over een overstap zonder bundel vindt u hier:
overstappen zonder bundel

Meer informatie

Uw aanbieder kan u nader informeren over de mogelijkheden tot nummerbehoud.

Ook vindt u meer informatie op de website van uw aanbieder. Elke aanbieder gebruikt hiervoor hetzelfde websiteadres: www.aanbieder.nl/nummerbehoud.

Documentatie:

U kunt hier een template/voorbeeld verkrijgen van:
# een volmacht beëindiging huidig contract en nummerportering